กำลังมองหางาน

sql/etl DeveloperProfessional One. Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿35,000-฿85,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 08/06/2021
หมดเขตส่ง: 08/07/2021
Responsibilities:
Develop accurate and efficient programs
Maintain current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements
Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs
Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system
Build software and deploy to UIS/SIT/UAT environment
Working alongside other engineers and developers working on different layers of the infrastructure.
Having commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and the creation of quality products is essential.
Qualifications (ETL):
Minimum of 3 years experience in IT Software development.
Strong trouble shooting skill
Design ETL specification document , data mapping document
Database skill such as SQL command (Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle)
If have experience in ETL DataStage will be advantage 
Assist in defining analytical variable
Maintain and troubleshooting software and programs.
Unix Shell script skill
Qualifications (SQL):
Advance Experience in SQL statement 3 years (If experience in Oracle will be advantage)
Able to develop shell script on Linux platform
Able to develop excel macro and create report
Able to use SQLLoader of Oracle and developer script auto load
Able to use PL/SQL or other to transform data

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Professional One. Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Professional One. Co., Ltd. งาน

บจก.โปรเฟสชันแนลวัน เลขที่ 388 ชั้น 17 (อาคาร IBM) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ตำแหน่ง sql/etl Developer ได้รับคัดเลือกจาก Professional One. Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿35,000-฿85,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท SQL/ETL Developer หรือ Professional One. Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Professional One. Co., Ltd. งาน

บจก.โปรเฟสชันแนลวัน เลขที่ 388 ชั้น 17 (อาคาร IBM) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888