กำลังมองหางาน

system analyst & Business AnalystI GEAR GEEK

เงินเดือน: ฿16,000-฿25,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 11/06/2021
หมดเขตส่ง: 11/07/2021
ถ้าคุณเป็นคนที่รักการทํางานทางด้าน IT & Software เป็นชีวิตจิตใจ สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ชอบการเรียนรู้และความท้าทาย นี่คือโอกาสที่จะได้มาร่วมทีมกับเรา
I GEAR GEEK เป็นบริษัททางด้าน software โดยเน้นไปที่การพัฒนา Projects และ Products ควบคู่กันไป เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับทีมงานของเรา ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพของเรานั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การปรับปรุง แก้ไขผลงานจากฟีดแบคของผู้ใช้งานจริง ดังนั้นพวกเราจึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
## Responsibilities ##
มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน Business & System Analyst อย่างน้อย 2 ปี หรือ Programmer อย่างน้อย 3 ปี
ประสานงานกับลูกค้า ฟังความต้องการของลูกค้า นําเสนอ solution ร่วมกันกับทีมพัฒนา ที่เหมาะสม
จัดทําเอกสาร Requirement spec รวมทั้งจัดทําสรุปของ Prototype ให้กับลูกค้า และทีมพัฒนา
วางแผนออกแบบระบบการทํางานของ software ให้ตรงตาม business ที่ลูกค้าต้องการ
ติดตามความคืบหน้าของงานจากทีมพัฒนา software โดยทํางานร่วมกับทีมพัฒนา และ ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาและลูกค้า ดูแลโปรเจคที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันตามเวลาที่กําหนด
ทดสอบการทํางานของระบบให้ถูกต้องตาม Process และความต้องการของลูกค้า ให้มีความถูกต้องทั้งรูปแบบ Functional และ Non-functional
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และ ฝั่งของธุรกิจควบคู่กันอยู่เสมอ
## Qualifications ##
ไม่จํากัดเพศและอายุ
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารได้ และสามารถทํางานเป็นทีมได้
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ประกอบกับงาน
มีความรอบคอบและมีความละเอียดสูง
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีประสบการณ์ในการพัฒนา และออกแบบระบบองค์กรธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการทํา Project management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
## Benefit ##
เวลาทํางาน วันจันทร์ - ศุกร์ เข้างานได้ไม่เกิน 10 โมงเช้า
มี Macbook ของทางบริษัทให้คุณสามารถใช้งานตลอดการร่วมงานกับเรา
ประกันสังคม
วันหยุดตามวันนักขัตฤกษ์
ทํางานนอกสถานที่
ออกกําลังกายทุกอาทิตย์
Outing ทริปพักผ่อนประจําปีของบริษัท
วันลาพักร้อนไม่จํากัด
รับประทานอาหารร่วมกันในทุกเดือน
เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ พลังของตัวคุณเอง

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

I GEAR GEEK

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง system analyst & Business Analyst ได้รับคัดเลือกจาก I GEAR GEEK บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿16,000-฿25,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท System Analyst & Business Analyst หรือ I GEAR GEEK ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888