กำลังมองหางาน

System AnalystQueue Q (thailand) Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿30,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/08/2021
หมดเขตส่ง: 16/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์ ศึกษา รวบรวม Business Requirement เพื่อนําไปออกแบบ Software ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เข้าใจการทํางาน Mobile Application, Android Platform, iOS Platform, Website, Database และเทคโนโลยีใหม่
- สามารถจัดทําเอกสารอธิบายหลักการการทํางาน ของ Application ตามRequirement ของลูกค้าได้
- สามารถอธิบายและวิเคราะห์หลักการการทํางานระบบให้กับ ทีมพัฒนา ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้
- จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา Software และ Application ได้
- ทํางานร่วมกับทีม Programmer, Tester, Designer
- มีความเข้าใจ Database และสามารถแนะนําทีมในการพัฒนาได้
- มีความเข้าใจ Workflow ของ Application และสามารถแนะนําทีมในการพัฒนาได้
- ติดตามปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหา ของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในโครงการ
- จัดทําเอกสารอธิบายโครงการ ให้ลูกค้าเข้าใจได้
- ดําเนินโครงการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา แนะนําทีมพัฒนาให้ดําเนินโครงการได้อย่างราบรื่น
- จัดทําเอกสารนําเสนอ และเอกสารประกอบในแต่ละโปรเจคงาน ตามมาตรฐาน ISO29110
- เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้ได้มาตรฐาน ISO27001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทํางานในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารได้ดีทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ Android, iOS, Web, Server
สามารถเข้าใจการทํางานของระบบต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างรวดเร็ว
มีความละเอียดรอบคอบ อดทน
มีความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใหม่
ชอบติดตามเทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจด้านไอที
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา information technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางได้ทั้งในและนอก กรุงเทพฯ 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Queue Q (thailand) Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Queue Q (thailand) Co., Ltd. งาน

630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


ตำแหน่ง System Analyst ได้รับคัดเลือกจาก Queue Q (thailand) Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท System Analyst หรือ Queue Q (thailand) Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Queue Q (thailand) Co., Ltd. งาน

630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888