กำลังมองหางาน

System AnalystWorkmotion Creative Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿32,000-฿40,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 30/09/2021
หมดเขตส่ง: 30/10/2021
ตําแหน่ง System Analyst
✅ประสบการณ์ทํางาน 2-3 ปีขึ้นไป
✅วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
✅จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec
✅ ควบคุม ดูแลการทํางานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กําหนด
✅ทํางานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Requirement ของลูกค้า
ประสานงานกับทีมงานแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
✅ดูแลการทดสอบระบบจากลูกค้า
✅ควบคุมดูแลรวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
✅จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual
✅เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
✅ ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน
✅ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทํางานที่เหมาะสม และ ทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน
✅ ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Workmotion Creative Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Workmotion Creative Co., Ltd. งาน

ชั้น 4 อาคาร พร้อมพันธุ์ 1 ถ.ลาดพร้าว เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง System Analyst ได้รับคัดเลือกจาก Workmotion Creative Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿32,000-฿40,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท System Analyst หรือ Workmotion Creative Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Workmotion Creative Co., Ltd. งาน

ชั้น 4 อาคาร พร้อมพันธุ์ 1 ถ.ลาดพร้าว เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888