กำลังมองหางาน

technical Product OwnerNimble

เงินเดือน: ฿70,000-฿150,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 05/07/2021
หมดเขตส่ง: 05/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


We are a team of passionate software engineers, product managers, and designers that enjoy building outstanding web and mobile applications.
Millions of people use our apps. We work for companies of all sizes; from 1-person startups to Fortune 500 enterprises. We take a collaborative and product development approach, creating custom software that people will love to use and solving our clients' problems so that they can focus on what they do best - better.
If you want to grow together, work on challenging products and enjoy using the best tools and practices, Nimble is the right place for you! We keep our recruitment process practical and straightforward.
To learn more about how we work, check our handbook named Compass, Github organization, and Medium account. 
Want to see what we have built? Check our Dribbble and Behance accounts.
Want to keep in touch with us? Follow us on Facebook, Instagram, and LinkedIn.
What You Will Do
Ensure the top quality of our web and mobile applications to exceed our clients' expectations.
Manage effectively a product lifecycle from specification through delivery and maintenance.
Align the product vision with the clients' team and stakeholders.
Communicate constantly with clients.
Prepare product specifications, define and plan user stories for the developers, design test cases, and test features.
Collaborate with the senior team to define the internal processes and initiatives to help the company accomplish its mission.
What You Will Do
4 years or more of professional experience in a similar role.
Professional software development experience. 
Degree in Computer Science or related fields is preferred.
Passion and experience in web and mobile applications, startups and cutting edge technology.
Not being afraid to roll up your sleeves to get things done.
Understanding of agile development.
High attention to details.
Ability to organize your own work and create work for others.
Looking for a leadership role, hence soft skills such as negotiation and evaluating/proposing creative alternatives are required.
Very articulate, opinionated, decisive and is at ease to interact with clients.
Willing to relocate to Bangkok, Thailand.
Why you'll love working here
You will be proud of any product that has our name on it.
We are an engineering-focused company. Both co-founders are software engineers and led the tech teams at the most prominent e-commerce powerhouses in South East Asia.
We really pay attention and care about processes, high quality, and aesthetics.
Strong processes. We not only believe but also really work following agile principles. Developers work on well-sized and well-defined user stories, do estimate using points and work iteratively in short sprints (1-2 weeks).
Regular one-on-one reviews to constantly improve and grow. We have a clearly defined process for our developers to level up continuously not only their technical skills but also soft skills.
The vast amount of learning resources (Pluralsight, Pragpub, Leanpub, (e-)books, etc.) and yearly education allowance to step up your game.
Nimble Growth session to invest time in acquiring new skills, work on new technology to improve our process, and share the achievements.
Provident Fund which allows you to save money every month and we match your monthly contributions (see more detailed info).
Private medical insurance (Allianz) from day one, company care fund and social welfare coverage.
Great equipment consisting of a MacBook Pro, large screens, and any accessory to let you work comfortably. Our equipment is renewed every 3 years.
Casual work attire for everyone.
Comfortable and modern office space environment in the heart of Bangkok next to BTS Asoke and MRT Sukhumvit (Interchange 21).
Our office kitchen is fully stocked with drinks and snacks for the team.
Visa and work permit for foreigners. If you live abroad, we provide a relocation assistance package consisting of a plane ticket allowance and up to 3 weeks of initial accommodation.
25 days of paid leaves/year (13 public holidays + 12 personal days).
Sabbatical month every 3 years.
Company outing every year.
Work from home and work from home allowance.
Many more perks!

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Nimble

แนะนำ บริษัท

Nimble งาน

399 Interchange Building 24th Floor, Room 2402-03, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110


ตำแหน่ง technical Product Owner ได้รับคัดเลือกจาก Nimble บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿70,000-฿150,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Technical Product Owner หรือ Nimble ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Nimble งาน

399 Interchange Building 24th Floor, Room 2402-03, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888