กำลังมองหางาน

ux/ UI DesignerHG Robotics Co.,Ltd

เงินเดือน: ฿35,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 19/07/2021
หมดเขตส่ง: 19/08/2021
HG Robotics is looking to add a motivated and inspired full-time UX/UI Designer who will help shape digital products as a communicative vehicle between humans and robots. As a UX/UI Designer, you get to collaborate across disciplines to create outstanding interactive solutions and be involved in all parts of the design process.
Once you here you will:
Collaborates with our multidisciplinary team to conceptualize new products and improve existing solutions.
Participate in all phases of the product development lifecycle - from discovery and ideation to UI design and user testing
Lead internal team workshops, user or stakeholder interviews, and creative brainstorms.
Frame and tell the story of design solutions. Contribute to the communication of research findings, conceptual ideas, detailed design, and design rationale both verbally and visually.
Creates user experience wireframes, specifications, mockups, and interactive prototypes.
Creates high fidelity visual documentation with annotations and assets.
Transforms and applies data gathered through user experience testing and marketing.
Create and maintaining UI libraries and its interaction specifications
Before you here you have:
Bachelor's degree in HCI, Visual Arts, Media Arts & Sciences, Industrial Design, Cognitive Science, Computer Science, or similar or equivalent related experience
At least 5 years of hands on experience in designing user interfaces of various platforms as an User Experience or Interaction Designer
Experience designing compelling, user-centered solutions
Experience producing high-fidelity wireframes and user flows
Diagramming and flowing experience maps in Miro/LucidChart
Experience building working prototypes in Figma, Sketch, InVision
Experience with user research methodologies and creating delightful user experiences
Experience translating design ideas to consumable deliverables for engineers
Somethings excellent to have:
Passion for bringing innovative, new products to market
Motivated, dynamic, creative and results-oriented
Strong interpersonal skills and ability to work well in a team environment
Experience working in an agile environment a plus
Good communication in English, both oral and written 
Note : Resume and Portfolio are REQUIRED!

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

HG Robotics Co.,Ltd

แนะนำ บริษัท

HG Robotics Co.,Ltd งาน

254,14th floor Unisearch Building, Phayathai Rd.Wang-Mai Pathumwan,Bangkok 10330

ตำแหน่ง ux/ UI Designer ได้รับคัดเลือกจาก HG Robotics Co.,Ltd บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿35,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท UX/UI Designer หรือ HG Robotics Co.,Ltd ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

HG Robotics Co.,Ltd งาน

254,14th floor Unisearch Building, Phayathai Rd.Wang-Mai Pathumwan,Bangkok 10330

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888