กำลังมองหางาน

web qa / TesterSoilfish Co.,Ltd.

เงินเดือน: ฿20,000-฿35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/07/2021
หมดเขตส่ง: 16/08/2021
<< บริษัท Software/Startup Company ในเครือบริษัทใหญ่ งานมั่นคง!! รายได้สวัสดีการดี!! เรียนรู้เครื่องมือ และ process การทํางานสมัยใหม่ เดินทางสะดวกใกล้ BTS เพื่อนร่วมงานน่ารัก!! >>
<< Software, AI/ML สมัยใหม่ คือสิ่งที่เราถนัด!! >>
* สนใจส่ง Resume เข้ามาทาง Job Post นี้เลย หรือ
[Protected Info]
ก็ได้
 
Responsibilities: 
1. วางแผน และทํา Design Test Cases เพื่อตรวจดูความลื่นไหลและความผิดปกติของแอปพลิเคชัน 
2. ทํา Produce Test Cases เพื่อตรวจดูขั้นตอนและเช็กดูว่าลูกค้าจะสามารถทําความเข้าใจและใช้งานได้งา่ย
3. ทําการติดตั้งในเรื่องของ Installation Environment 
4. Test ระบบในส่วนของ Execute Testing 
5. สร้าง Manual Test Script และ Test Automation 
6. ทําการสรุปผลการ Test ระบบให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
 
Qualifications and Experiences:
Can start immediately or ASAP is a plus!
0 - 4 years of working experience.
Able to read/write in English.
Strong analytical skills, rational thinking with excellent interpersonal skills.
Highly self-motivated to achieve responsible assignment.
Pleasant personality with service minded, energetic, enthusiastic and a good team player. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Soilfish Co.,Ltd.

แนะนำ บริษัท

Soilfish Co.,Ltd. งาน

2 อาคารเค.ซี.ซี ชั้น 4 ห้อง 404 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง web qa / Tester ได้รับคัดเลือกจาก Soilfish Co.,Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Web QA /Tester หรือ Soilfish Co.,Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Soilfish Co.,Ltd. งาน

2 อาคารเค.ซี.ซี ชั้น 4 ห้อง 404 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888