thaidevcommunity.coรับสมัครงาน


ด่านบ้านผักกาด จ.จันทบุรี อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140

เริ่มปีใหม่กับงานใหม่ ตําแหน่ง แอดมิน (หลายอัตรา) - ค่าตอบแทนเริ่มต้น 16,000-20,000 บาท คุณสมบัติ - ไม่จํากัดอายุ ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา ไม่จํากัดเพศ - มีความตั้งใจ อยากเรียนรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที - มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักงานบริการ - มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น -... thaidevcommunity.co ด่านบ้านผักกาด จ.จันทบุรี อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 Tel : 0622131219 Line ID : @068eusut

รายการงาน

ทำงานที่ thaidevcommunity.co แอดมินดูแลลูกค้า ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 18000-20000; แอดมินตอบลูกค้า ทำงานที่ Chanthaburi (จันทบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 18000-20000; แอดมินจันทบุรี ทำงานที่ Chanthaburi (จันทบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 16000-20000; แอดมิน ทำงานที่ Chanthaburi (จันทบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 16000-20000;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888