บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัดรับสมัครงาน


แผนที่ภาพ
energymax.co.th

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื่น โดยปัจจุบันองค์กร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ,ระบบการจัดการสิงแวดล้อม...

รายการงาน

  • Sales Engineer

    Hết hạn

    Nonthaburi (นนทบุรี)ไม่ระบุ22/12/2020

ทำงานที่ บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด Sales Engineer ทำงานที่ Nonthaburi (นนทบุรี) เงินเดือน ไม่ระบุ;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888