กำลังมองหางาน

งาน machine learning

บริษัท
Turnkey Communication Services Co., Ltd.1
ConvoLab1
Digithun Worldwide Co., Ltd.1
Backyard1
Coraline co.,ltd.1
วันที่ส่ง
7 วันที่ผ่านไป4
14 วันที่ผ่านไป6
30 วันที่ผ่านไป12
ดูเพิ่มเติม

คุณกำลังดูงานจาก 1 come 10 ของ 12 งาน machine learning

 • Conicle Co., Ltd.

  เงินเดือน: ฿28,000-฿40,000

  these data analysis libraries and machine learning architectures, like Caffe2, MXNet, pandas, Scikit processing Pattern recognition Internship and self-directed learning projects can be counted

 • OZT Robotics

  เงินเดือน: ฿50,000-฿65,000

  Artificial Intelligence and Machine Learning. We are looking for an objective-driven candidates who technical tasks: - Engineer Machine Learning / Deep learning model on images - Optimize and tune model

 • Digithun Worldwide Co., Ltd.

  เงินเดือน: ฿24,000-฿35,000

  modeling as report from business intelligence or machine learning model Able to present the impact machine/statistical learning, data mining is a plus Knowledge in Google cloud platform such as BigQuery

 • Conicle Co., Ltd.

  เงินเดือน: ฿40,000-฿80,000

  data lake depended on scale and use case of that data product Design and develop machine learning model a service Writing story report from business intelligence or machine learning model Present impact

 • ConvoLab

  เงินเดือน: ฿35,000-฿45,000

  จุดเด่นบริษัทและสวัสดิการพนักงาน ทํางาน 5 วันต่อสัปดาห์ ทํางานใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับ AI / Machine learning ซึ่งได้ใช้งานจริงโดยตรงกับลูกค้าของเรา

 • Backyard

  เงินเดือน: ฿50,000-฿70,000

  /Machine Learning Platform (KNIME, Talend, Alteryx) Distributed Data Processing Framework (Apache Spark

 • EWIT Co., Ltd

  เงินเดือน: ฿25,000-฿45,000

  Machine Learning และ AI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   Qualifications: 

 • OZT Robotics

  เงินเดือน: ฿35,000-฿50,000

  Artificial Intelligence and Machine Learning. We are looking for an objective-driven candidates who technical tasks: - Engineer Machine Learning / Deep learning model on images - Optimize and tune model

 • Bizcuit Data And Research Solution Co., Ltd.

  เงินเดือน: ฿20,000-฿45,000

  . Fine-tune accuracy of the platform using a machine-learning approach as well as revising the keyword be operating the 'Search Engine of Voice' a machine-driven analytic tool that allows you to search

 • Coraline co.,ltd.

  เงินเดือน: ฿30,000-฿50,000

  implement predictive statistical, machine learning, and optimization models to solve business problems industry experience. Knowledge of a variety of machine learning techniques (clustering, decision

โทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนการจัดหางาน:

 • การสนับสนุนนายจ้าง:
 • +84 962.107.888