Indorama Polyester Industries PCLรับสมัครงาน


แผนที่ภาพ
indoramaventures.com

Manufacturer of Polyester Filaments, Fibres and Resins

รายการงาน

ทำงานที่ Indorama Polyester Industries PCL จป.วิชาชีพ ประจําที่โรงงาน จ.ราชบุรี ทำงานที่ Ratchaburi (ราชบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; ผู้จัดการโรงย้อมเส้นใยและเส้นด้าย ทำงานที่ Ratchaburi (ราชบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; ช่างกะประจําแผนก ยูติริตี้ /Mechanic ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; พนักงานฝ่ายผลิต - ธุรกิจสิ่งทอ ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ค่าจ้างขั้นต่ําตามกฏหมายแรงงาน; เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human resources officer) ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; หัวหน้าหน่วยงานฝึกอบรมพนักงาน ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; หัวหน้าแผนก QA ประกันคุณภาพ ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; หัวหน้าฝ่ายผลิต ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางานโรงงานปั่นด้าย; เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารแผนกประกันคุณภาพ ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ค่าจ้างขั้นต่ําตามกฏหมายแรงงาน; Senior Engineer ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; ช่างไฟฟ้าประจําโรงงาน ( Senior Electrician ) ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 13,500 THB ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-Warehouse Staff ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน; ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1; หัวหน้าบัญชี ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางาน; ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ทำงานที่ Nakhon Pathom (นครปฐม) เงินเดือน ตามประสบการณ์; เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทำงานที่ Nakhon Pathom (นครปฐม) เงินเดือน ตามประสบการณ์; Sr.Engineer ทำงานที่ Nakhon Pathom (นครปฐม) เงินเดือน ตามประสบการณ์; Engineer- Mechanical Dept. & Production / Chemical ทำงานที่ Nakhon Pathom (นครปฐม) เงินเดือน ตามประสบการณ์; Asst.Manager Mechanical Maintenance ทำงานที่ Nakhon Pathom (นครปฐม) เงินเดือน ตามประสบการณ์; Technician ทำงานที่ Nakhon Pathom (นครปฐม) เงินเดือน Negotiable;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888