กำลังมองหางาน

senior EngineerIndorama Polyester Industries PCL

สถานที่ทำงาน: Lop Buri (ลพบุรี)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/01/2024
หมดเขตส่ง: 18/04/2023

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : Senior Engineer
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , ท่าวุ้ง
เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 2-3 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษา ระดับปวส. สาขาช่างกลโรงงานหรือช่างอุตสาหกรรม
2. มีประสปการณ์ทํางานในโรงงานปั่นด้าย อย่างน้อย 2-3 ปี ในส่วนของ Preparatory Maintenance
3. จัดทําแผนงานการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
4. ควบคุมการบันทึกประวัติเครื่องจักร
5. กํากับควบคุมตรวจสอบ การสั่งซ่อมเครื่องจักร
สวัสดิการ :
สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประโยชน์

สวัสดิการ :
สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วิรัตน์ จันทร์สืบสาย Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 225, 213 Fax : 036-489-115 Email : เลื่อนเพื่อด

Indorama Polyester Industries PCL

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง senior Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Indorama Polyester Industries PCL บริษัท ที่ Lop Buri (ลพบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Engineer หรือ Indorama Polyester Industries PCL ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888