กำลังมองหางาน

frontend Developerbit.studio

เงินเดือน: ฿30,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 04/06/2021
หมดเขตส่ง: 04/07/2021
About bit.studio
We are Creative Technologists fully committed to integrating technology and art to create enjoyable experiences in the form of interactive installations using various technologies such as machine learning, computer vision and computer graphics.
Responsibilities:
Work with designers and product owners to build world-class web applications for local and international clients
Work with UX designer to deliver high-quality UI product
Work with backend developers to integrate business logic with interactive UI 
Create responsive web UI to support all mobile and desktop devices
Research to improve front end technologies and practices
Build reusable code and libraries for future use
Ensure the technical feasibility of UX/UI designs
Optimize application for maximum speed and scalability
Requirement:
Strong time-management, communication skills and a proactive work-ethic
Expert knowledge of HTML5, CSS and JavaScript , as well as CSS preprocessors such as Sass, Less, or Stylus
Knowledge of client-side frameworks and libraries such as ReactJS, AngularJS, NodeJS, ...
Expert knowledge in creating performant, fast loading, responsive experiences
Thorough understanding of REST API design and principles
Proficient with version control systems (Git) and build tools
Extensive experience with cross-browser compatibility & testing
Experience writing technical briefs, estimates, timelines and documentation
Special Consideration:
Experience using 2D/3D visualization tools such as Paper.js and Three.js
Experience with media-based services (audio/video media ingest and distribution) is desirable.
Knowledge in computer vision tools such as OpenCV
Experience in shader languages such as GLSL
Experience with Unreal Engine/Unity 
Experience with AR and VR development 
Familiarity with 3D workflows and optimization techniques.
Experience with Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP)
Submit your resume to [Protected Info]o
For more information, please feel free to contact us at 083-832-6600

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

bit.studio

แนะนำ บริษัท

bit.studio งาน

3/99 Lat Phrao 31, Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

ตำแหน่ง frontend Developer ได้รับคัดเลือกจาก bit.studio บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Frontend Developer หรือ bit.studio ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

bit.studio งาน

3/99 Lat Phrao 31, Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888