กำลังมองหางาน

it DeveloperKasikorn Asset Management

เงินเดือน: ฿50,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/06/2021
หมดเขตส่ง: 09/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ Windows Application
Qualification
มีประสบการณ์ในการเขียนด้วย C# และ VB
สามารถสร้าง report ด้วย crystal report ได้ดี
ใช้ excel macro ได้เป็นอย่างดี
ใช้ SQL statement ที่ซับซ้อนได้
เข้าใจ SDLC process และสามารถทํางานใน multi environment (development, UAT และ production ได้) 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Kasikorn Asset Management

แนะนำ บริษัท

Kasikorn Asset Management งาน

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ตำแหน่ง it Developer ได้รับคัดเลือกจาก Kasikorn Asset Management บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท IT Developer หรือ Kasikorn Asset Management ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Kasikorn Asset Management งาน

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888