กำลังมองหางาน

IT SecurityKasikorn Asset Management

เงินเดือน: ฿50,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/06/2021
หมดเขตส่ง: 09/07/2021
Establishing and maintaining all security-related policies, processes, guideline, and procedures
To lay down the Access & Identity Management Systems' requirements, including implementing, monitoring, assessing and guiding the IT operation team
Performing and experience in security best practices such as ISO 27001:2013,PCI-DSS v.3,OWASP
Experience in operating and fine-tuning security tools such as SIEM, IPS, WAF etc.
Performing and experience in security pentest and vulnerability assessment
Oversight of all security-related controls across the business
Qualification
Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, or IT Security related domain
At least 5 years' experience in running or leading the security team across either of  Financial Services, Banking service
Holding at least one or two internationally accepted certifications, e.g. CISSP, CISM, CEH 
Experience in managing the security interface with schemes and or their members as required on security issues 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Kasikorn Asset Management

แนะนำ บริษัท

Kasikorn Asset Management งาน

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง IT Security ได้รับคัดเลือกจาก Kasikorn Asset Management บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท IT Security หรือ Kasikorn Asset Management ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Kasikorn Asset Management งาน

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888