กำลังมองหางาน

Machine Learning engineerMSyne Innovations

เงินเดือน: ฿25,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 08/06/2021
หมดเขตส่ง: 08/07/2021
Job Description:      Msyne is looking for a Backend Software Engineer to join the machine learning platform team and help drive development of Cloudera's next-generation machine learning and data science platform. You will be responsible for helping design, build, and deliver a platform that accelerates machine learning from exploration to production. This role requires an empathetic mindset and close collaboration with  software engineers, data scientists, and model management.
 Responsibilities
         Gathering requirement from user
         Build the leading platform for machine learning in the enterprise
         Design, code, and implement elegant, scalable, enterprise-quality application services
         Work to enhance developer velocity and team agility
         Build strong relationships and collaborate with teams

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

MSyne Innovations

แนะนำ บริษัท

MSyne Innovations งาน

MSyne Head Office, 349 SJ Infinite One Business Complex, Vibhabadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok,10900, Thailand

ตำแหน่ง Machine Learning engineer ได้รับคัดเลือกจาก MSyne Innovations บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Machine Learning Engineer หรือ MSyne Innovations ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

MSyne Innovations งาน

MSyne Head Office, 349 SJ Infinite One Business Complex, Vibhabadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok,10900, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888