กำลังมองหางาน

mobile Developer (senior/middle)MEDcury Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿40,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 24/06/2021
หมดเขตส่ง: 24/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


We are looking for a software developer who breathes on the latest mobile technologies. Your primary focus will be development of mobile applications and their integration with back-end services. You will be working alongside other product owner, UX/UI designer and developers working on different layers of the infrastructure. Therefore, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and the creation of quality products is essential.You will work in the healthcare industry (Hospital Software System) but rather than old school way we are involving to disrupt current ecosystem with the area of AI, Machine Learning and NLP to craft more sophisticated system. 
Responsibilities:
Design and develop advanced applications for Android platform from scratch.
Work closely with other engineers to ensure seamless integration with back-end services.
Design, build, and maintain high performance, reusable, and reliable code.
Research and deploy new mobile based technologies including open source technologies.
Work with other team members to address UI or workflow issues to create mobile apps that can be used intuitively.
Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency and improve application performance.
Qualifications:
Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, IT, or related field required.
Minimum 4-6 years relevant working experience of developing iOS or Android applications.
Understand the whole process of deployment in app store.
Familiarity with RESTful APIs to connect applications to back-end services.
Experience in Flutter is a very big plus.
Strong experience with mobile UX is a big plus.
An excellent understanding of development and testing methodologies, object-oriented best practices, algorithms and data structures, databases and automated software testing approaches.
Comfortable with iterative and incremental agile development.
Team player yet able to work independently with minimal supervision, committed to meet deadlines, shares innovative ideas and open to receiving constructive feedback.
Team members are expected to be passionate about technologies, deliver results based on a proven system for managing work and flexi-time.
MEDcury's Benefits:
Annual Bonus (Depend on company profit and performance) 
Health Insurance & Life Insurance 
Social Security 
Annual Medical check up 
Happy Budget
Company trip 
Transportation & Phone Allowance (Depend on position) 
12 days of Annual leave per year 
Snack & Drink 
Social activities and team events 
Flexible working hours 
Work from home 
Worry-free working environment 
Structured career paths 
Also provide other benefits   
For interested candidates, please click APPLY NOW or submit your resume to [Protected Info]h
Let's join us!

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

MEDcury Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง mobile Developer (senior/middle) ได้รับคัดเลือกจาก MEDcury Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Mobile Developer (Senior/Middle) หรือ MEDcury Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888