กำลังมองหางาน

mobile DeveloperPRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY

เงินเดือน: ฿30,000-฿85,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 21/07/2021
หมดเขตส่ง: 21/08/2021
Job Description
We are looking for a software developer who breathes on the latest mobile technologies. Your primary focus will be development of mobile applications and their integration with back-end services. You will be working alongside other product owner, UX/UI designer and developers working on different layers of the infrastructure. Therefore, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and the creation of quality products is essential.
You will work in the healthcare industry (Hospital software system) but rather than the old school way we are involved in disrupting the current ecosystem with the area of AI, Machine Learning and NLP to craft more sophisticated healthcare ecosystems.
Job Descriptions: 
Design and develop advanced applications for Android/IOS platform from scratch.
Work closely with other engineers to ensure seamless integration with back-end services.
Design, build, and maintain high performance, reusable, and reliable code.
Research and deploy new mobile based technologies including open source technologies.
Work with other team members to address UI or workflow issues to create mobile apps that can be used intuitively.
Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency and improve application performance.
Qualifications: 
Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, IT, Business Administration or related field required.
Minimum 4-6 years relevant working experience of developing iOS or Android applications.
Understand the whole process of deployment in app store.
Familiarity with RESTful APIs to connect applications to back-end services.
Experience in Flutter is a very big plus.
Strong experience with mobile UX is a big plus.
An excellent understanding of development and testing methodologies, object-oriented best practices, algorithms and data structures, databases and automated software testing approaches.
Comfortable with iterative and incremental agile development.
Team player yet able to work independently with minimal supervision, committed to meet deadlines, shares innovative ideas and open to receiving constructive feedback.
Team members are expected to be passionate about technologies, deliver results based on a proven system for managing work and flexi-time.
Experience with running Agile.
Experience in Healthcare is a big plus.
Good command in English is a big plus.
* Please submit your basic information and upload your CV via link as following: princ.grovehr.com 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY

แนะนำ บริษัท

PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY งาน

No.29 Bangkok Business Center, 23rd Floor Sukhumvit 63 Rd. Klongton-Nua,Wattana, Bangkok 10110

ตำแหน่ง mobile Developer ได้รับคัดเลือกจาก PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿85,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Mobile Developer หรือ PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY งาน

No.29 Bangkok Business Center, 23rd Floor Sukhumvit 63 Rd. Klongton-Nua,Wattana, Bangkok 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888