กำลังมองหางาน

Software Developer (middle - senior)MEDcury Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿35,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 24/06/2021
หมดเขตส่ง: 24/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


We are looking for a Software Developer who is self-motivated and passionate to using the technology to build the best solutions to change customer experience
You will work in the healthcare industry (Hospital software system) but rather than the old school way we are involved in disrupting the current ecosystem with the area of AI, Machine Learning and NLP to craft more sophisticated healthcare ecosystems.
Location: BTS Chong Nonsi
Software Developer (.NET Core skill) (Middle - Senior)
Responsibilities:
Design and develop software for Hospital, Health Care.
Design and implement real-time API for integrating with external systems.
Work closely with other team members in an agile development team.
Solid understanding of large scale, cloud based distributed systems.
Develop unit testing, automated functional testing and load testing for improving system reliability and performance.
Qualifications:
Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related field required.
3-5 years experience of working as software engineer, software integration or other similar roles.
Strong analytical and problem skills as well as an attention to details.
Proficiency of using Git, Docker, unit-test and CICD in development pipeline.
Having good knowledge in HTTP and REST API.
Having experience in Dot NET Core, MSSQL and/or NOSQL database is required.
Having experience in modern frontend frameworks such as Angular, React, Vuejs or similar is a must have.
Having experience in developing cloud based applications for Azure, AWS or GCP.
Having experience in automation testing technologies such as Selenium and Robot Framework is a plus.
Ability to work effectively with Agile & Scrum development processes.
Good command in English is a plus.
Location: BTS Ekkamai
Software Developer (Team Lead / Senior / Middle)
Responsibilities:
Develop back-end components, provide connectivity with the other web services and support the integration with front-end elements e.g. mobile app, web or other systems.
Deliver innovative solutions to drive next generation user experiences, designs and technologies.
Design and implementation of low-latency, high-availability, and performance applications.
Contributing to the continual improvement of product design and development process by working with backend engineering, product management to solve problems and fix bugs.
Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic, ensuring high performance.
Writing reusable, testable, and efficient code.
Implementation of security and data protection.
Qualifications:
Team Lead Level: Your primary focus will be the development of all server-side logic, frontend and maintenance of the central database. And lead the fellows to deliver best practice development e.g. TDD, BDD, code review, CI/CD and so forth.
Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related field required.
5+ years experience as a developer with at least 1 year in MongoDb, Node.Js, Express and Angular also have been working in Scrum methodology.
Understanding the nature of asynchronous programming and its quirks and workarounds.
Understanding of front-end technologies, such as HTML5, and CSS3.
Integration of multiple data sources and databases into one system.
Understanding fundamental design principles behind a scalable application.
Proficient understanding of code versioning tools, such as Git.
An excellent understanding of development and testing methodologies, object-oriented and protocol-oriented programming best practices, and automated software testing approaches.
Great logic and problem solving skills.
Comfortable with iterative and incremental development.
Ability to work effectively with Agile & Scrum development processes.
Team player yet able to work independently with minimal supervision, committed to meet deadlines, shares innovative ideas and open to receiving constructive feedback.
Team members are expected to be passionate about technologies, deliver results based on a proven system for managing work and flexi-time. 
Senior and Middle Level: Your primary focus will be the development of server-side logic providing API for other system, maintenance of the database and occasionally working on web frontend.
Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related field required.
3+ years experience as a developer with at least 1 year in Python, MongoDb or Node.Js. 
Understanding the nature of asynchronous programming and its quirks and workarounds.
Understanding fundamental design principles behind a scalable application.
Proficient understanding of code versioning tools, such as Git.
An excellent understanding of development and testing methodologies, object-oriented and protocol-oriented programming best practices, and automated software testing approaches.
Great logic and problem solving skills.
Comfortable with iterative and incremental development.
Ability to work effectively with Agile & Scrum development processes.
Team members are expected to be passionate about technologies, deliver results based on a proven system for managing work and flexi-time.
Experience in Express and Angular is a big plus.
MEDcury's Benefits:
Annual Bonus (Depend on company profit and performance) 
Health Insurance & Life Insurance 
Social Security 
Annual Medical check up 
Happy Budget
Company trip 
Transportation & Phone Allowance (Depend on position) 
12 days of Annual leave per year 
Snack & Drink 
Social activities and team events 
Flexible working hours 
Work from home 
Worry-free working environment 
Structured career paths 
Also provide other benefits 
For interested candidates, please click APPLY NOW or submit your resume to [Protected Info]h
Let's join us!  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

MEDcury Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง Software Developer (middle - senior) ได้รับคัดเลือกจาก MEDcury Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿35,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Developer (Middle - Senior) หรือ MEDcury Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888