กำลังมองหางาน

หัวหน้าฝ่ายผลิตIndorama Polyester Industries PCL

สถานที่ทำงาน: Lop Buri (ลพบุรี)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางานโรงงานปั่นด้าย
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 26/10/2023
หมดเขตส่ง: 26/11/2023

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิต
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : วิศวกรการผลิต สายงานการผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , ท่าวุ้ง
เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางานโรงงานปั่นด้าย
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชายและหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานปั่นด้ายอย่างน้อย 5 ปี ในส่วน Pre-Spinning หรือ Spinning หรือ Post-Spinning หรือ Quality Assurance
3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน
4. มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Word, Outlook, Excel และ PowerPoint
5. สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ในการทํางานกับเครื่อง Carding, Combing, Zinser R/F, Autoconer, Volkmann TFO หรือเครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น Uster- Evenness tester, Tensorapid จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประโยชน์

สวัสดิการ :
สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วิรัตน์ จันทร์สืบสาย รองประธานฝ่ายบริหารงานบุคคล Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 217, 225, Fax : 036

Indorama Polyester Industries PCL

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต ได้รับคัดเลือกจาก Indorama Polyester Industries PCL บริษัท ที่ Lop Buri (ลพบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางานโรงงานปั่นด้าย โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท หัวหน้าฝ่ายผลิต หรือ Indorama Polyester Industries PCL ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888