กำลังมองหางาน

หัวหน้าแผนก qa ประกันคุณภาพIndorama Polyester Industries PCL

สถานที่ทำงาน: Lop Buri (ลพบุรี)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 22/01/2024
หมดเขตส่ง: 26/11/2023

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : หัวหน้าแผนก QA ประกันคุณภาพ
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : เสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , ท่าวุ้ง
เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน
ประสบการณ์ : อย่างน้อย5 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป-ปริญาตรี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS. Office : Ms.Word , Ms.Excel , Powerpoint และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านตรวจสอบคุณภาพ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัตถุดิบ ,ระหว่างการผลิต และ สินค้าสําเร็จรูป
5. มีภาวะผู้นํา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานให้บรรลุเป้าหมาย
สวัสดิการ :
สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประโยชน์

สวัสดิการ :
สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วิรัตน์ จันทร์สืบสาย Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 217,223,225 Fax : 036-489-115 Email : เลื่อนเพื

Indorama Polyester Industries PCL

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก qa ประกันคุณภาพ ได้รับคัดเลือกจาก Indorama Polyester Industries PCL บริษัท ที่ Lop Buri (ลพบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท หัวหน้าแผนก QA ประกันคุณภาพ หรือ Indorama Polyester Industries PCL ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888